Blog

Revit 2020 τα Νέα Χαρακτηριστικά για Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Autodesk Revit 2020 What's New

Εισαγωγή PDF αρχείου

Το Revit 2020 υποστηρίζει επιτέλους την εισαγωγή Pdf αρχείου στο project! Το pdf συνήθως το χρησιμοποιούμε ως υπόβαθρο για να σχεδιάσουμε και εμφανίζεται μόνο στην άποψη που θα το εισάγουμε. Έχει παρόμοια συμπεριφορά με αυτήν της εικόνας. Η διαχείριση τόσο του pdf όσο και μιας εικόνας γίνεται από την ίδια εντολή τη Manage Images.

Revit 2020 pdf import

Κατά την εισαγωγή ενός pdf αρχείου μπορούμε να διαλέξουμε ποια σελίδα θέλουμε να εισάγουμε, αν αποτελείται από πολλές σελίδες, αλλά και να καθορίσουμε την ανάλυση σε dpi.

Revit 2020 pdf import
Revit 2020 pdf import

Παίζει μεγάλο ρόλο η ανάλυση που θα διαλέξουμε γιατί η διαφορά μεταξύ 72 dpi και 600 dpi είναι πολύ ευδιάκριτη.

Revit 2020 pdf import

Όταν επιλέγουμε ένα pdf μπορούμε να αλλάξουμε στα Properties την οριζόντια και την κάθετη κλίμακά του προκειμένου να το προσαρμόσουμε στο σωστό μέγεθος.

Revit 2020 pdf import update

Ένα σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι για κάθε ξεχωριστό pdf μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα snaps και με αυτό τον τρόπο ότι σχεδιάζουμε να έλκεται από σημεία ή αντικείμενα του pdf. Η ιδιότητα αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται από το Ribbon και τα Properties. Λειτουργεί μόνο από τα pdf που έχουν προέλθει από κάποιο CAD πρόγραμμα (vector based PDFs) και όχι από κάποιο σκαναρισμένο σχέδιο (raster).
Για παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως υπόβαθρο το αρχείο pdf και να σχεδιάσουμε τους τοίχους είτε με το εργαλείο Line κάνοντας κλικ στα endpoints είτε με το εργαλείο Pick Lines δείχνοντας τα ευθύγραμμα τμήματα του σχεδίου.

Στο Revit 2020 έχουμε επίσης τη δυνατότητα να αλλάξουμε τις ιδιότητες Horizontal Scale και Vertical Scale μιας εικόνας, ιδιότητες που μέχρι και την προηγούμενη έκδοση ήταν μόνο ως πληροφορία (Read only).

Ελλειπτικοί Τοίχοι

Revit 2020 elliptical walls

Αυτό το νέο χαρακτηριστικό μας επιτρέπει στο Revit 2020 να σχεδιάζουμε ελλειπτικούς τοίχους και Curtain walls. Τα εργαλεία ellipse και partial ellipse εμφανίζονται τώρα στο draw panel όταν σχεδιάζουμε έναν τοίχο.
Να σημειώσουμε όμως ότι τους ελλειπτικούς τοίχους μπορούμε να τους σχεδιάσουμε μόνο αξονικά καθώς στην παράμετρο Location Line η Wall Centerline είναι η μόνη επιλογή.

Path of Travel

Revit 2020 Path of Travel

Άλλο ένα νέο χαρακτηριστικό στο Revit 2020 είναι το εργαλείο Path of Travel. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε τη διαδρομή που πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να μετακινηθεί από ένα σημείο Α σε ένα άλλο σημείο Β. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας για παράδειγμα, καθώς εμείς δείχνουμε το αρχικό και το τελικό σημείο και το πρόγραμμα αναλαμβάνει να σχεδιάσει τη βέλτιστη διαδρομή.

Revit 2020 Path of Travel Properties

Το εργαλείο Path of Travel βρίσκεται στο tab Analyze στο panel Route Analysis. Για κάθε διαδρομή στα Properties μπορούμε να δούμε το μήκος και τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος όπως και την ταχύτητα. Όλες όμως αυτές οι ιδιότητες είναι read only και δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε, μπορούμε όμως να τις συμπεριλάβουμε σε έναν πίνακα (schedule).
Η διαδρομή δεν αλλάζει δυναμικά. Έτσι αν κάνουμε αλλαγές, αν μετακινήσουμε μία πόρτα για παράδειγμα θα πρέπει να επιλέξουμε τη διαδρομή και να πατήσουμε Update από το Ribbon για να ενημερωθεί.

Revit 2020 Path of Travel

Από το Route Analysis Settings μπορούμε να ρυθμίσουμε ποια αντικείμενα θα εξαιρεθούν προκειμένου να σχεδιαστεί η διαδρομή.

Αντιγραφή και επικόλληση Υπομνήματος μεταξύ των Sheets

Revit 2020 Copy / Paste Legends

Πλέον μπορούμε να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε υπομνήματα από το ένα sheet σε ένα άλλο. Με την επιλογή Paste > Aligned to Current View το τοποθετεί και στην ίδια θέση, ενώ με την επιλογή Paste > Aligned to Selected Views το αντιγράφει στην ίδια θέση σε πολλά sheets ταυτόχρονα.

Scope Box Παράμετρος στη λίστα των απόψεων

Revit 2020 Scope Box

Στο Revit 2020 είναι πλέον δυνατό να συμπεριλάβουμε σε ένα πίνακα απόψεων και την παράμετρο Scope Box για κάθε άποψη. Η τιμή της παραμέτρου μπορεί να αλλάξει και στον πίνακα κερδίζοντας αρκετό χρόνο από τις προηγούμενες εκδόσεις που έπρεπε να ανοίξουμε την κάθε άποψη για να την καθορίσουμε.

Κανόνες “OR” με βάση την κατηγορία στα Φίλτρα

Revit 2020 OR Rule

Τα Φίλτρα στις απόψεις έχουν τώρα μία πρόσθετη παράμετρο στους κανόνες “OR” που μας επιτρέπει να φιλτράρουμε και με βάση την κατηγορία του αντικειμένου. Αυτό μας δίνει την ευχέρεια να χρησιμοποιούμε στα φίλτρα όχι μόνο τις κοινές παραμέτρους όλων των επιλεγμένων κατηγοριών αλλά και πιο εξειδικευμένες για κάθε κατηγορία.

Παράμετρος Elevation from Level

Revit 2020 elevation from Level

Στο Revit 2020 έχει προστεθεί στα face-based families η παράμετρος Elevation from Level την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε tags, στα Φίλτρα και στους Πίνακες.
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο και στη Μηχανολογική σχεδίαση.

Πλαίσιο Διαλόγου Υλικών

Μικροαλλαγές έχουν γίνει και στο περιβάλλον του πλαισίου διαλόγου των υλικών.

Revit 2020 Material Browser

Το εικονίδιο για να ανοίξουμε τις βιβλιοθήκες υλικών έχει μετακομίσει από το πάνω μέρος της λίστας των υλικών σε ξεχωριστή περιοχή από κάτω και έχει προστεθεί και ο τίτλος Material Libraries.

Revit 2020 Material Browser HD

Το δείγμα των υλικών στον Material Browser μπορεί να είναι τώρα πολύ μεγαλύτερο και να φτάνει τα 256 x 256 pixels, για να βλέπουμε περισσότερη λεπτομέρεια. Στη νέα έκδοσή του άλλωστε το Revit μας φέρνει επίσης ορισμένα νέα υλικά που χρησιμοποιούν υψηλής ευκρίνειας textures και maps.

Αλλαγή Titlebar

Revit 2020 Titlebar

Μία πολλή μικρή αλλαγή έγινε επίσης και στο Titlebar του Revit. Τα εικονίδια Communication Center και Favorites δεν υπάρχουν πια και το Search Box εξ ορισμού είναι κλειστό.

Εισαγωγή αρχείου SketchUp 2018

Το Revit 2020 υποστηρίζει την εισαγωγή αρχείου SketchUp μέχρι και την έκδοση 2018. Δεν χρειάζεται πλέον να το σώζουμε σαν SketchUp 8 για να το εισάγουμε στο Revit.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα πάνω στις αλλαγές και τα νέα χαρακτηριστικά του Revit 2020 στο επίσημο site της Autodesk καθώς και στο επίσημο blog του Revit.