Γενικές Πληροφορίες

 • Στις εγκαταστάσεις μας διεξάγονται σεμινάρια σε ολιγομελή τμήματα. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων ανά τμήμα δεν υπερβαίνει τα 6 άτομα με αναλογία ένας εκπαιδευόμενος ανά έναν Η/Υ.
 • Οι διδακτικές ώρες διαρκούν 60 λεπτά.
 • Σε κάθε εκπαιδευόμενο με την έναρξη του σεμιναρίου δίνονται βιβλίο ή σημειώσεις (ανάλογα το τμήμα), μπλοκ για τις δικές του σημειώσεις, στυλό και εκπαιδευτικό υλικό.
 • Όλοι οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό και βοηθητικό υλικό, πρόσθετες πληροφορίες, tutorials, tips & tricks κ.α.
 • Στο τέλος του σεμιναρίου απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι Μηχανικοί με πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο επαγγελματική όσο και εκπαιδευτική.
 • Προσφέρεται δωρεάν πρακτική εξάσκηση πέραν των ωρών και του χρόνου διάρκειας των σεμιναρίων.
 • Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ενδοεπιχειρισιακά προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εταιρείας.
 • Στην περίπτωση εκπαίδευσης προσωπικού εταιρείας το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ 0,24%.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές σε φοιτητές, άνεργους, ομαδική εγγραφή (δύο ατόμων και πάνω).
 • Η συμμετοχή στα σεμινάρια εξασφαλίζεται με προκαταβολή ίση με το 20% της αξίας του σεμιναρίου η οποία καταβάλλεται εως και τρεις μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.