Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής “Πολιτική Απορρήτου”) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο www.oionei.edu.gr.
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (άλλως “δεδομένα”). Συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 — άλλως “ΓΚΠΔ” ή “GDPR”) και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας.

Υπεύθυνος Φορέας

Υπεύθυνος Φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση:
ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επ. 1 με διακριτικό τίτλο οιονεί Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Έδρα: Βραστόβου 28, 11524 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6921605
E-mail: info@oionei.edu.gr

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επ. 1 οιονεί (εφεξής “Κέντρο” ή “εμείς”). Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε πώς να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί:

Τηρούμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στις φόρμες του site μας όπως στην Αίτηση Εγγραφής ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποιο σεμινάριό μας, με σκοπό την εγγραφή σας για την παρακολούθηση μαθημάτων – σεμιναρίων, την μεταξύ μας επικοινωνία, την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την καταβολή των διδάκτρων, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) με νέα και προσφορές του Κέντρου μας ή tutorials, καθώς και κάθε άλλη συναφή με τη φοίτησή σας παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επ.1 οιονεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νομιμοποιείται να προβαίνει στην επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής σας για φοίτηση στο Κέντρο μας (συμβατική σχέση).

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας:

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή για όσο χρόνο απαιτείται για την κάλυψη των εννόμων υποχρεώσεων ή εννόμων αξιώσεων του Κέντρου μας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας:

Πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων έχει το απολύτως αναγκαίο διοικητικό / υπαλληλικό προσωπικό του Κέντρου στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης του σκοπού της Αίτησης Εγγραφής και συγκεκριμένα η διεύθυνση και η γραμματεία.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας:

Το κέντρο μας δε θα κοινοποιήσει το αρχείο σε τρίτους παρά μόνο σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές εφόσον υποχρεωθεί σύμφωνα με το νόμο.
Κατ’ εξαίρεση και μόνο εάν πραγματοποιήσετε εγγραφή σε εκπαίδευση λογισμικού της Autodesk® ή της Chaos Group® και κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας, κοινοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα στην αντίστοιχη εταιρεία για την έκδοση πιστοποιητικού για το σεμινάριο που παρακολουθήσατε. Τα Δεδομένα που κοινοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λοιπές Πληροφορίες

Δε θα αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό εκτός και μόνο αν το έχετε δηλώσει στο αντίστοιχο πλαίσιο στη φόρμα που συμπληρώσατε.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, ανάκλησης της τυχόν δοθείσας συγκατάθεσής, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση Βραστόβου 28, 11524 Αμπελόκηποι, του Κέντρου μας ή στο e-mail info@oionei.edu.gr. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός προθεσμίας ενός μηνός — με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών – ή η απάντηση που λάβατε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).
Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.