Εσείς το ξέρατε;

  • All
  • AutoCAD
  • Revit

Θεωρείτε ότι ο γρηγορότερος τρόπος να δουλεύετε στον υπολογιστή είναι να χρησιμοποιείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου; Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τις συνηθειές σας στο Revit....