οιονεί

σαν, κάτι σαν, ως να ήταν
Πιστεύουμε ότι η έννοια “virtual” δε μπορεί να αποδοθεί σωστά στα ελληνικά ούτε με τον όρο “εικονικό” αλλά ούτε και με τον όρο “δυνητικό”. Το εικονικό μπορεί να είναι κάτι απατηλό, ψεύτικο, μη πραγματικό ή να παραπέμπει στην εικόνα. Το virtual μπορεί να είναι κάποιες φορές ψευδές αλλά όχι πάντα και δεν παραπέμπει απαραίτητα σε εικόνα. Επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί πάντα εν δυνάμει καθώς μπορεί να είναι και εν ενεργεία με πραγματική συγκεκριμενοποίηση. Ο αρχαιοελληνικός όρος “οιονεί” (σαν, κάτι σαν, ως να ήταν) θα μπορούσε πιστεύουμε να αποδώσει ορθότερα την έννοια του virtual.

εκπαίδευση

Μαθήματα από πιστοποιημένους διδάσκοντες.

Η ομάδα μας κάτω από τον διακριτικό τίτλο ΟΙΟΝΕΙ® συστάθηκε το 2003. Αποτελείται από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και δραστηριοποιούμαστε από το 1997 στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χρήση Η/Υ, ως εισηγητές σε σεμινάρια CAD εφαρμογών. Έχουμε συμμετέχει σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης τόσο σε εταιρίες και βιομηχανίες όσο και σε ιδιώτες μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, έχοντας συμπληρώσει χιλιάδες ώρες διδασκαλίας. Είμαστε Εξουσιοδοτημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Autodesk παρέχοντας επαγγελματική εκπαίδευση στις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων και το αναγνωρισμένο παγκοσμίως πιστοποιητικό παρακολούθησης.

φωτορεαλισμός

εφαρμόζουμε πριν διδάξουμε
Πιστεύουμε ότι η έννοια “virtual” δε μπορεί να αποδοθεί σωστά στα ελληνικά ούτε με τον όρο “εικονικό” αλλά ούτε και με τον όρο “δυνητικό”. Το εικονικό μπορεί να είναι κάτι απατηλό, ψεύτικο, μη πραγματικό ή να παραπέμπει στην εικόνα. Το virtual μπορεί να είναι κάποιες φορές ψευδές αλλά όχι πάντα και δεν παραπέμπει απαραίτητα σε εικόνα. Επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί πάντα εν δυνάμει καθώς μπορεί να είναι και εν ενεργεία με πραγματική συγκεκριμενοποίηση. Ο αρχαιοελληνικός όρος “οιονεί” (σαν, κάτι σαν, ως να ήταν) θα μπορούσε πιστεύουμε να αποδώσει ορθότερα την έννοια του virtual.