Σεμινάρια Autocad

Διάρκεια Σεμιναρίου:

48 ώρες (σε τμήμα 6 ατόμων)

Προαπαίτηση:

Βασικές Γνώσεις Η/Υ

Κόστος:

Το AutoCAD® είναι το δημοφιλέστερο λογισμικό γενικής σχεδίασης. Περιλαμβάνει σύγχρονα εργαλεία αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το χρόνο σχεδίασης.

Στα σεμινάρια AutoCAD 2d καλύπτονται οι βασικές πτυχές του προγράμματος για σχεδίαση με Η/Υ σε δύο διαστάσεις.

Απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο AutoCAD 2d απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Διακοσμητές, στους φοιτητές των αντίστοιχων σχολών καθώς και σε όσους έχουν σχέση με το τεχνικό σχέδιο.
Προορίζεται για νέους χρήστες που δεν γνωρίζουν AutoCAD και θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχεδίασης στις δυο διαστάσεις.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ανταπεξέλθουν πλήρως στις απαιτήσεις μιας μελέτης: να σχεδιάζουν σε δυο διαστάσεις, να κάνουν αλλαγές, να διαχειρίζονται μικρά και μεγάλα σχέδια, να τα διαστασιολογούν και να τα εκτυπώνουν.

Το σεμινάριο AutoCAD 2d περιλαμβάνει:

Σχεδιαστικό Περιβάλλον

Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την εκτέλεση του λογισμικού και με τη χρήση του Ribbon, των παλετών και των πλαισίων διαλόγου. Οι μαθητές θα μάθουν επίσης πώς να εισάγουν εντολές και πως να αναζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται.

Βασικές Εντολές Σχεδίασης

Σε αυτή την ενότητα του σεμιναρίου οι μαθητές θα μάθουν να σχεδιάζουν με απλά γεωμετρικά σχήματα και να δημιουργούν γραμμές, ορθογώνια, πολύγωνα, polylines, ελλείψεις και κύκλους. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές εντολών.

Βασικές Εντολές Τροποποίησης

Οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν διάφορες εντολές επεξεργασίας, όπως offset, trim, extend, move, copy, rotate, scale, και mirror.

Επιλογή Αντικειμένων

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν σε αυτή την ενότητα τους διάφορους τρόπους επιλογής αντικειμένων που διαθέτει το AutoCAD.

Στρώσεις σχεδίασης (Layers)

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τι είναι τα layers και γιατί είναι τόσο σημαντικά για ένα σχέδιο που παράγεται από το AutoCAD. Θα αναλύσουμε σε βάθος τις ιδιότητες των layers και θα αναφερθούμε με πραγματικά παραδείγματα για το πότε και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ομαδοποίηση αντικειμένων (Blocks)

Σε αυτή την ενότητα του σεμιναρίου οι μαθητές θα μάθουν τι είναι το block, πως να δημιουργούν ένα block και να το εισάγουν σε σχέδια. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν επίσης να οργανώνουν τη βιβλιοθήκη τους, να τροποποιούν τα blocks και να ενημερώνουν τα σχέδια με τις αλλαγές.

Δημιουργία και Επεξεργασία Κειμένων

Αυτή η ενότητα θα δείξει τη χρήση και την επεξεργασία κειμένου. Οι μαθητές θα μάθουν να εισάγουν κείμενο στο σχέδιο τους να το στοιχίζουν, να το μορφοποιούν και να το επεξεργάζονται.

Δημιουργία και Επεξεργασία Διαστάσεων

Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες θα μάθουν να διαστασιολογούν ένα σχέδιο και να δημιουργούν δικές τους μορφές διαστασιολόγησης. Οι μαθητές θα δουλέψουν πάνω στα διαφορετικά εργαλεία διαστάσιολόγησης και θα μάθουν πως να επεξεργάζονται και να τροποποιούν τις διαστάσεις του σχεδίου.

Εξειδικευμένες Εντολές Σχεδίασης και Τροποποίησης

Οι μαθητές θα διδαχθούν εξειδικευμένες εντολές σχεδίασης όπως οι construction line, spline, points. Θα μάθουν επίσης να δημιουργούν αντικείμενα σε παράταξη, τόσο ορθογώνια όσο και κυκλική.

Εισαγωγή Στοιχείων Σχεδίου και Εικόνων

Η ενότητα αυτή θα δείξει στους εκπαιδευόμενους πως να χειρίζονται εξωτερικές αναφορές άλλων σχεδίων, εικόνων και αρχείων .pdf. Οι μαθητές θα μάθουν πως να οργανώνουν τις εξωτερικές αναφορές των σχεδίων τους και να χειρίζονται σχέδια μεγάλης κλίμακας.

Διαμόρφωση Σελίδας Εκτύπωσης (Layouts) και Εκτυπώσεις

Στην τελευταία αυτή ενότητα του σεμιναρίου AutoCAD 2d, οι μαθητές θα διδαχθούν πως να δημιουργούν, να μετακινούν και να χειρίζονται τα layouts, να διαμορφώνουν σελίδες εκτύπωσης και να εκτυπώνουν τα σχέδια τους.

Πιστοποίηση:

Ολοκληρώνοντας το Σεμινάριο AutoCAD 2d σας παρέχουμε δωρεάν Βεβαίωση Παρακολούθησης και τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της Autodesk: Autodesk Certificate of Completion.

λοιπές πιστοποιήσεις

Αν επιθυμείτε ένα επιπρόσθετο εφόδιο και ανεξάρτητα αν παρακολουθήσατε το σεμινάριο μπορείτε να συμμετέχετε σε εξετάσεις προκειμένου να αποδείξετε τις γνώσεις σας πάνω σε δεξιότητες του AutoCAD.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας…