Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Revit

Θεωρείτε ότι ο γρηγορότερος τρόπος να δουλεύετε στον υπολογιστή είναι να χρησιμοποιείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου; Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τις συνηθειές σας στο Revit.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και να τις ορίσετε όπως θέλετε εσείς. Από το Application Button πατήστε Options > tab User Interface > Keybord Shortcuts: Customize…

revit_ks

ή απλά πληκτρολογήστε KS

Δε χρειάζεται να πατήσετε Enter… Δεν είστε στο AutoCAD!

No Comments

Post A Comment