Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

AutoCAD Architecture Badge

Σεμινάριο AutoCAD® Architecture. Παραμετρική σχεδίαση μέσα στο περιβάλλον του AutoCAD...

Σεμινάρια Revit Advanced

Στο σεμινάριο Revit Advanced επεκτείνετε τις γνώσεις σας στις προηγμένες δυνατότητες του Revit Architecture...

Σεμινάρια Revit Architecture

Σεμινάριο Revit Architecture. Σχεδιάστε με τη δύναμη της τεχνολογίας BIM...