Σεμινάρια Σχεδίασης με Η/Υ

Στις "Σημειώσεις για το Revit Architecture" θα βρείτε αναλυτικά όλη την ύλη που διδάσκεται στο σεμινάριο Revit Architecture