Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμιναρια Revit Architecture

Στο σεμινάριο Revit Advanced επεκτείνετε τις γνώσεις σας στις προηγμένες δυνατότητες του Revit Architecture...

Σεμιναρια Revit Architecture

Σεμινάριο Revit Architecture. Σχεδιάστε με τη δύναμη της τεχνολογίας BIM...

AutoCAD Architecture Badge

Σεμινάριο AutoCAD® Architecture. Παραμετρική σχεδίαση μέσα στο περιβάλλον του AutoCAD...