Autodesk Certified User

Autodesk Certified User

Αν έχετε ήδη γνώσεις σε κάποια από τις εφαρμογές της Autodesk μπορείτε κατόπιν online εξετάσεων να αποκτήσετε τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση Autodesk Certified User (ACU).
Η Autodesk Certified User (ACU) πιστοποίηση είναι ο καλύτερος τρόπος που με 40 ώρες περίπου πραγματικής εμπειρίας μπορείτε να τεκμηριώσετε τις δεξιότητές σας στα προγράμματα της Autodesk όπως το AutoCAD, Revit, 3ds Max.
Δεν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση σεμιναρίου προκειμένου να συμμετέχετε στις εξετάσεις ACU.

Η Autodesk σε συνεργασία με τη Certiport παρέχει πιστοποιήσεις σε αρκετά από τα προγράμματά της σε επίπεδο user αλλά και professional.

Η Certiport είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης παγκοσμίως σε ψηφιακές δεξιότητες με πάνω από 12.000 αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα και 175.000 εξετάσεις το μήνα.

Οι εξετάσεις Autodesk Certified User (ACU) δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής. Μπορούν να προγραμματιστούν άμεσα μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Μπορείτε να αιτηθείτε μια εξέταση είτε κάνοντας την παραγγελία σας από το δικτυακό τόπο μας, είτε επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά. Συνήθως μετά από 7 με 10 μέρες (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του παρόχου) από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την εξόφληση της εξέτασης προγραμματίζεται η διεξαγωγή της.

Οι εξετάσεις είναι στην αγγλική γλώσσα και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και online. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εξέτασης και υποβάλλοντας τη εμφανίζονται άμεσα τα αποτελέσματα.
Η εξέταση διαρκεί από 50 έως 75 λεπτά, ανάλογα με την ενότητα, με δυνατότητα επέκτασης του χρόνου για άτομα που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά.
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξέτασης, ο εξεταζόμενος έχει άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του πιστοποιητικό (αρχείο .pdf) καθώς και στα αντίστοιχα λογότυπα και σε οδηγίες για τη χρήση τους.