Αύγουστος 2016

  • All
  • Tips and Tricks
  • Πιστοποιήσεις
  • Σεμινάρια
Autodesk Certified User

Κατόπιν online εξετάσεων μπορείτε να αποκτήσετε τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση Autodesk Certified User (ACU)...