Φεβρουάριος 2016

  • All
  • Tips and Tricks
  • Πιστοποιήσεις
  • Σεμινάρια
Σεμινάρια Photoshop

Σεμινάριο Adobe® Photoshop® το δημοφιλέστερο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας...

Θεωρείτε ότι ο γρηγορότερος τρόπος να δουλεύετε στον υπολογιστή είναι να χρησιμοποιείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου; Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τις συνηθειές σας στο Revit....